KATARINA PILIPOVIĆ
STALNI SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK
PRI OKRUŽNOM SUDU U BEOGRADU

Republika Srbija Ministarstvo Pravde br. rešenja 740-06-00681/95-18

 

 

 

Stručni i književni prevodi bez overe sa:

 

  • italijanskog na srpski i srpskog na italijnaksi
  • sa engleskog na srpski i srpskog na engleski

 

 

Stalni sudski tumač za rumunski jezik od 1995. godine.

 

Reference
Objavljeni prevodi
Početna strana
O Rumunskom jeziku