KATARINA PILIPOVIĆ
STALNI SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK
PRI OKRUŽNOM SUDU U BEOGRADU

Republika Srbija Ministarstvo Pravde br. rešenja 740-06-00681/95-18

 

 

 

Usluge:

 

  • sve vrste prevoda sa rumunskog jezika na srpski i obrnuto sa overom ili bez
  • konsekutivni prevodi
  • simultani prevodi

 

 

Stalni sudski tumač za rumunski jezik od 1995. godine.

 

Reference
Objavljeni prevodi
Prevodjenje sa drugih jezika
O Rumunskom jeziku